POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Powiększ obraz

Niezbędne informacje na temat zasad legalizacji pobytu w Polsce znajdują się na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc prawna w języku ukraińskim

 • Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
  Tel. 792 588 810 lub 667467150
  mail: biuro@kpdu.pl
 • Fundacja EMIC www.emic.com.pl
  Tel. 507412653 w godz. 8-16
  Tel. 506681307 w godz. 15-21
 • 52 58 58 822

Pomoc psychologiczna dorośli i dzieci

 • Marta Zawadzka: 513 564 164
 • Iryna: 575 049 198
 • Dmytro: 575 049 931

Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
 E-mail: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

Dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej pozostających w gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy:
Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: mbukowinski@op.pl
Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: adw.kulikfrasz@gmail.com
Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: adwokat.domek@gmail.com
Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: bittner.zofia@wp.pl
Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: ewa.czerska@adwokatura.pl
Ada. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: kontakt@izbabelakosierb.pl
Adw. Paweł Szatkowki – tel. 509 199 613, e-mail: pszatkowski@sziw.pl
Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: kontakt.bspp@gmail.com
Adw. Jarosław Wyrębski – tel. 605 268 431, e-mail: j.wyrebski@adwokat-adwokat.pl
Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: karolina.wilamowska@wasp.com.pl

Допомога громадянам України

Необхідна інформація про умови легалізації перебування в Польщі знаходиться на інтернет-сторінці Куявсько-Поморського Воєводського Управління.

Юридична допомога на українській та польській мовах:

Куявсько-Поморський Український Дім:

+ 48 792 588 810 – цілодобова, гаряча інфолінія  

+ 48 667 467 150 – головний координатор в обсязі надання проживання, транспортування та харчування

+48 792 588 821 – надання гуманітарної допомоги

e-mail: biuro@kpdu.pl ,www.kpdu.plwww.lenexpo.pp.ua 

Фонд «EMIC» 

www.emic.com.pl

+48 507412653, 8.00 – 16.00 год.

+48 506681307, 15.00 – 21.00 год.

Почесний Консул України м.Бидгощ Кжиштоф Сікора

вул. Гарбари, 2, 85-229, м.Бидгощ

+ 48 52 567 07 86 (українська та польська мова)

konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl 

www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl 

На інтернет-сторінці систематично буде опубліковуватися  інформація в обсязі нових можливостей допомоги.

Дуже дякуємо Вам за будь-яку за підтримку!

Психологічна допомога для дітей та дорослих

Maртa Зaвaдська: +48 513 564 164

Iрина: + 48 575 049 198

Дмитро: +48 575 049 931

Кoнтaктні дані aдвoкaтів з Oкружної Адвокатської Рaди, які  знаходяться в розпорядженні в обсязі надання безкоштовної юридичної допомоги громадянам України:

Aдвокат Miхaл Букoвiнський: + 48 608 553 337; e-mail: mbukowinski@op.pl

Aдвокат Кaтaжинa Kулiк – Фрaш: +48 609 768 739, e-mail: adw.kulikfrasz@gmail.com

Aдвокат Алєксандр Дoмeк: +48 794 326 888, e-mail: adwokat.domek@gmail.com

Aдвокат Зoфія Бiттнер – Вірвіцька: +48 668 300 037, e-mail: bittner.zofia@wp.pl

Aдвокат Eвa Чeрська: +48 604 181 020, e-mail: ewa.czerska@adwokatura.pl

Aдвокат Iзaбeлa Koсєрб: +48 692 934 321, e-mail: kontakt@izbabelakosierb.pl

Aдвокат Пaвeл Шaткoвський: +48 509 199 613, e-mail: pszatkowski@sziw.pl

Aдвокат Aлiц’я Яжемська: +48 601 643 331, e-mail: kontakt.bspp@gmail.com

Aдвокат Ярослав Вирембський: +48 605 268 431, e-mail: j.wyrebski@adwokat-adwokat.pl

Aдвокат Kaрoлiнa Вiлямовська: +48 796 982 421, e-mail: karolina.wilamowska@wasp.com.pl