Klub Młodzieżowy – Równe Szanse

Powiększ obrazW ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży pn. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, zapraszamy do akcji charytatywnej „Magiczny Klucz”. Oddając stare i niepotrzebne klucze, można wesprzeć klinikę dla dzieci w śpiączce „Budzik” oraz Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Zachęcamy aby pozbierać niepotrzebne klucze zalegające w szufladach, w biurkach, pudełkach, piwnicach i przynieść je do jednego z punktów zbiorki: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, - Urzędu Miasta w Chełmży, - Środowiskowego Centrum Aktywności w Chełmży (III p.) - Parafialnego Klubu Seniora w Chełmży Zebrane klucze zostaną przekazane do jednego z punktów Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych, które zezłomują klucze, a dochód przeznaczą na Klinikę „Budzik”. Może tym symbolicznym kluczykiem uda się obudzić kolejne dziecko. Akcja trwa do 31 stycznia 2022 r.
logotypy_EFS-1-kolor

FERIE ZIMOWE W ”KLUBIE MŁODZIEŻOWYM – RÓWNE SZANSE”!

Od września 2021 roku  realizowany jest w Środowiskowym Centrum Aktywności                        w Chełmży projekt pt. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, na którego dofinansowanie   w kwocie 38.665 zł. Miasto Chełmża pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), uczące               i zamieszkujące na terenie gminy miasta Chełmży. Działania Klubu młodzieżowego mają na celu wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, pomoc w odkryciu potencjału i wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem.

W styczniu br.  Klubowicze spędzają bardzo ciekawie czas, zważywszy że jest to czas także ferii zimowych. Poza fajnie spędzonym wolnym czasie na czytaniu, graniu, gotowaniu itp., organizatorzy zapewnili także uczestnikom atrakcyjne wyjazdy do Torunia. W pierwszym tygodniu ferii moc emocji dzieci przeżyły skacząc na trampolinach w Jump Arenie w Toruniu. W ofercie Jump Areny znajdują się trampoliny sportowe, baseny z gąbkami i ścieżki akrobatyczne. Kolejny wyjazd miał miejsce do Baju Pomorskiego w Toruniu z ofertą specjalną na wakacje zimowe – „Ferie w Baju Pomorskim”. Oferta ta obejmowała wystawienie bardzo ciekawego spektaklu „Lalki śpiewają”, zwiedzanie kuluarów teatru             i udział w warsztatach plastycznych (przygotowanie laurek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka). Natomiast ostatni tydzień ferii zaczął się od wyjazdu do kina do Cinema City         w Toruniu na seans filmowy „Clifford. Wielki czerwony pies”.

W trakcie wyjazdów uczestnicy mieli zapewnione posiłki.

Galeria zdjęć z wyjazdów:


W miesiącu grudniu 2021 r. w „Klubie Młodzieżowym – Równe Szanse”, odbyły się zajęcia związane z tematyką związaną z Mikołajkami oraz ze Świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy otrzymali słodkie upominki ponadto wzięli udział w „zabawach Mikołajkowych”. Rozwiązywali rebusy i krzyżówki związane z tematyką Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, kolorowali rysunki świąteczne oraz mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi Świąt m.in. jak są obchodzone Święta Bożego Narodzenia w Australii, Wielkiej Brytanii, Indiach czy też Indonezji.

Ponadto, Klubowicze przygotowywali ozdoby Świąteczne: bombki, choinki oraz kartki świąteczne. Młodsi uczestnicy Klubu z chęcią oddawali się pracom plastycznym, kolorowali świąteczne obrazki  natomiast starsi uczestnicy skupili się na historii kolęd  m.in. „Cichej Nocy”, „Wśród nocnej ciszy” czy też „Lulajże Jezuniu”.  Oddając się wirowi świątecznych przygotowań Klubowicze wspólnie śpiewali kolędy, wymieniali również swoje ulubione potrawy Wigilijne oraz opowiadali co chcieliby znaleźć pod choinką.

Większość uczestników z chęcią opowiadało o swoich wigilijnych tradycjach oraz w jaki sposób spędzają świąteczne dni.

Przed uczestnikami kolejna okazja do świętowania oraz odkrywania historii, tym razem ostatniego dnia roku – Sylwestra.


W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży pn. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, zapraszamy do akcji charytatywnej „Magiczny Klucz”.

Oddając stare i niepotrzebne klucze, można wesprzeć klinikę dla dzieci w śpiączce „Budzik” oraz  Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Zachęcamy aby pozbierać niepotrzebne klucze zalegające w szufladach, w biurkach, pudełkach, piwnicach i przynieść je do jednego z punktów zbiorki:

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży,
– Urzędu Miasta w Chełmży,
– Środowiskowego Centrum Aktywności w Chełmży (III p.),
– Parafialnego Klubu Seniora w Chełmży

Zebrane klucze zostaną przekazane do jednego z punktów Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych, które zezłomują klucze, a dochód przeznaczą na Klinikę „Budzik”.

Może tym symbolicznym kluczykiem uda się obudzić kolejne dziecko.

Akcja trwa do 31 stycznia 2022 r.

W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży pn. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, zapraszamy do akcji charytatywnej „Magiczny Klucz”.

Oddając stare i niepotrzebne klucze, można wesprzeć klinikę dla dzieci w śpiączce „Budzik” oraz Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Zachęcamy aby pozbierać niepotrzebne klucze zalegające w szufladach, w biurkach, pudełkach, piwnicach i przynieść je do jednego z punktów zbiorki:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży,
- Urzędu Miasta w Chełmży,
- Środowiskowego Centrum Aktywności w Chełmży (III p.)
- Parafialnego Klubu Seniora w Chełmży

Zebrane klucze zostaną przekazane do jednego z punktów Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych, które zezłomują klucze, a dochód przeznaczą na Klinikę „Budzik”.

Może tym symbolicznym kluczykiem uda się obudzić kolejne dziecko.
Akcja trwa do 31 stycznia 2022 r.

Projekt grantowy pt: ,,Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”.

Od 1 grudnia 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub Młodzieżowy – równe szanse” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 01.01.2021 r projekt został czasowo zawieszony.

Cel projektu

Projekt zakłada utworzenie Klubu Młodzieżowego, czyli miejsca gdzie dzieci i  młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży poprzez objęcie tej grupy wparciem w postaci opieki klubu młodzieżowego. Grupę docelową projektu stanowić będą dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmży, w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Projekt zakłada także wsparcie dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.
 2. Zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki.
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności – j. angielski.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
 6. Poradnictwo z elementami socjoterapii.
 7. Wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne.

Planowane  efekty:

– przezwyciężanie trudności szkolnych;

– odkrycie nowych  potencjałów;

– wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

– wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

– kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;

– umiejętność spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań;

Wartość  projektu:

40.700,00 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 38.665,00 zł.

Dofinansowanie projektu pt: ,,Klub Młodzieżowy – równe szanse” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Zuzanna Mrówczyńska

(Koordynator)logotypy_EFS-1-kolor

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

ogłasza

dodatkową rekrutację do udziału w projekcie

pn. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”

Kto może zostać członkiem Klubu ?

dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby
z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmży, w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży

Na co mogą liczyć Klubowicze ?

 • wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
 • zajęcia podnoszące wiedzę;
 • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań;
 • zajęcia sportowo-ruchowe;
 • poradnictwo psychologiczne z elementami socjoterapii

Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Chełmży, a także na stronie internetowej www.mops.chelmza.pl Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną .

Rekrutacja odbędzie się w okresie od 30.08.2021 r. do 02.09.2021 r (do godz. 10.00).

składanie dokumentów rekrutacyjnych:

BIURO PROJEKTU:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża

STRONA INTERNETOWA: WWW.MOPS.CHELMZA.PL

TEL KONTAKTOWY: 730-720-191, 56 675 24 69

ADRES E-MAIL: MOPS@CHELMZA.PL