STREFA MIEJSKICH INSPIRACJI

Spotkanie liderów

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 odbyło się  pierwsze spotkanie Zespołu Liderów Rozwoju Lokalnego, w ramach projektu „Strefa Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”.

     Projekt realizowany jest w partnerstwie – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z  Torunia wraz z gminą miasta Chełmży. Zaproszonymi gośćmi byli: przedstawiciele Urzędu Miasta Chełmży, kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, przedstawiciele Parafii,  przedstawiciele Powiatowego Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół znajdujących się na rewitalizowanym terenie, dyrektor PiMBP w Chełmży,  prezes  ZGM  Sp. z o.o i prezes  ZGK Sp. z o.o.,  przedstawiciele organizacji sportowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych  z terenu miasta oraz mieszkańcy miasta  z wyznaczonych ulic.
     Celem spotkania była prezentacja wyników pogłębionej diagnozy terytorium (obszar Chełmży obejmujący trzy kwartały wyznaczone przez ulice Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana, Mickiewicza i Sienkiewicza) oraz  rozpoczęcie prac nad przygotowaniem zintegrowanego, kompleksowego programu – modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży.
Zaproszeni  goście pracowali w zespołach:

  • Skarbnicy – w poszukiwaniu lokalnych zasobów do twórczego wykorzystania,
  • Mediatorzy –  dyskutowali nad lokalnymi barierami rozwoju, deficytami  instytucjonalnymi,
  • Audytorzy – analizowali dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
  • Wynalazcy –  odkrywali nowe  pomysły,  narzędzia  na skuteczną walkę z problemami,
  • Diagnostycy – starali się sprecyzować  przyczyny i mechanizmy dziedziczenia biedy.

    Spotkanie było bardzo owocne, w zaproszonych gościach można było zauważyć                   duży potencjał. Liderzy  chętnie działają, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie analizowali zdiagnozowane problemy np. problemy związane z bezrobociem i aktywizacją zawodową, problemy rodzinne i wychowawcze, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży,  problemy z relacjami społecznymi i międzypokoleniowymi oraz słabą współpracę międzyinstytucjonalną.
Udało się zebrać pomysły jak można przeciwdziałać dziedziczeniu biedy oraz znaleźć lokalne zasoby, które pomogą zrealizować projekt.
    Kontynuowane będą spotkania w mniejszych grupach, które będą pracowały nad konkretnymi problemami. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


Opis projektu


CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Gminą Miastem Chełmża realizuje projekt "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania  ubóstwa na terenie Chełmży