ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiększ obrazosoba na wózku inwalidzkim z opiekunem

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW!

Dobrą wiadomością dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, jest informacja, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.Umożliwi ona w ramach rządowego programu kontynuowanie pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych .

Nadmieniam, że to wsparcie finansowe wynosi obecnie 200,00 zł i będzie  przyznawane dla opiekunów w okresie od stycznia do marca 2014 roku. Ważną informacją jest to, że przedmiotowa pomoc będzie przyznawana z urzędu i nie ma potrzeby składania stosownych wniosków.

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi regulacjami, wsparcie przysługiwało w okresie od listopada do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie, a od kwietnia do grudnia 2013 r. 200 zł miesięcznie.