Jesteś tutaj:

Autor: Paweł Zdrojewski

WARSZTATY  „SUPERMOCNA RODZINA” !

Na przełomie października i listopada 2023 roku w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży zorganizowane były warsztaty pt. „Supermocna rodzina”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów był współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej . Projekt przebiegał pod hasłem :  „Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko”.

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców zamieszkujących Miasto Chełmżę. W trakcie trwania warsztatów nie brakowało zajęć dla rodziców, podczas których organizatorzy starali się im okazać dużo wsparcia  i przekazać narzędzia do polepszenia komunikacji z dziećmi. Wsparciem objętych zostało 16 rodzin z Chełmży.

Główne działania:

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców to: komunikacja bez przemocy w rodzinie, elementy szkoły rodzica, rozwój interpersonalny, bezpieczeństwo w sieci, jak wspierać  i motywować dziecko, domowe zasady ekranowe,

Zakres tematyczny warsztatów dla dzieci to: poznawanie i nauka kontroli emocji, nauka wyznaczania granic i dbania o granice, czym jest poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, czym jest motywacja i jak się motywować w nauce, domowe zasady ekranowe, bezpieczeństwo w sieci i in.

W rekrutacji uczestników do ww. projektu brała udział Pani Dominika Wyczółkowska, która jest  asystentem rodziny w  MOPS-ie w Chełmży. Pani Dominika zaangażowała się również w organizację spotkań.

BEZPIECZNY INTERNET DLA NASZYCH DZIECI

W dniu 24.10.2023 roku asystent rodziny zaprosił rodziców na spotkanie edukacyjne, dotyczące bezpiecznego Internetu – a szczególnie zadań i odpowiedzialności rodziców za bezpieczne korzystanie przez ich dzieci z komputera, telefonu, a w tym social mediów, oraz wszelkich aktywności w Internecie.

Podczas spotkania asystent rodziny pokazywał rodzicom materiały edukacyjne udostępnione przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”, która od lat specjalizuje się w zasadach bezpiecznego Internetu, tworzy poradniki oraz e-learning dla rodziców.

Asystent pokazał rodzicom programy:

  • „Sieciaki”
  • „Uważni rodzice”
  • „3…2…1…Internet”
  • „Owce w sieci”.

Rodzice poznali domowe zasady ekranowe oraz konkretne zasady bezpieczeństwa w Internecie swoich dzieci.

Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych

Więcej o: Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429),   informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej „Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych”

Dystrybucja żywności – Caritas

fead

INFORMACJA

Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD. Podprogram 2021 Plus
 Dystrybucja odbędzie się:

21.09.2023 r. – CZWARTEK

w godz. od 9.00 do 14.00


Do odbioru żywności upoważnione są osoby wcześniej zakwalifikowane przez MOPS.

Należy posiadać dokument tożsamości.

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Polna 20, Chełmża

Więcej „Dystrybucja żywności – Caritas”

Do góry

Skip to content