Jesteś tutaj:

Autor: Paweł Zdrojewski

Termin wypłat listopad 2023 r.

Więcej o: Termin wypłat listopad 2023 r.

ZASIŁKI STAŁE

13.11.2023 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

14.11.2023 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

27.11.2023 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27.11.2023 r.Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych

Więcej o: Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429),   informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej „Informacja dot. zmian w świadczeniach opiekuńczych”

Dystrybucja żywności – Caritas

fead

INFORMACJA

Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD. Podprogram 2021 Plus
 Dystrybucja odbędzie się:

21.09.2023 r. – CZWARTEK

w godz. od 9.00 do 14.00


Do odbioru żywności upoważnione są osoby wcześniej zakwalifikowane przez MOPS.

Należy posiadać dokument tożsamości.

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Polna 20, Chełmża

Więcej „Dystrybucja żywności – Caritas”

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  W  CHEŁMŻY

Więcej o: NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  W  CHEŁMŻY

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z późn.zm.), Burmistrz Chełmży informuje o podjęciu działań w celu powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Miasta Chełmża.

Więcej „NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  W  CHEŁMŻY”

Do góry

Skip to content