Klub otwartych drzwi

logotypy_EFS-1-kolor

Piękny czas – wspaniali ludzie!

W dniu 16 listopada 2021 roku  beneficjenci  projektu „Klub otwartych drzwi” świętowali Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystość miała charakter integracyjny, tj. na imprezę zaproszeni zostali przedstawiciele Parafialnego Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmży, swoją obecnością uroczystość uświetniły także władze miasta z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży i Burmistrzem Miasta na czele oraz radni miasta i Dyrektor Biura Lokalnej Grupa Działania  w Brąchnówku. Burmistrz Miasta złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji Dnia Seniora. Spotkanie miało miejsce w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, gdyż Środowiskowe Centrum Aktywności zostało utworzone dla społeczności lokalnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży dla społeczności lokalnej, jest miejscem realizowania m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tzw. miękkich  projektów.

   Zabawy było co nie miara –  nie zabrakło śmiechu, tańców, śpiewu i konkursów. Do tańca przygrywał profesjonalny zespół muzyczny i on też zabawiał gości, organizując różne konkursy i teleturnieje. Piosenki z dawnych lat, wspólne ich śpiewanie pozwoliło wrócić do młodych lat. Organizatorzy zapewnili uczestnikom jedzonko, wszyscy zostali też poczęstowani specjalnie przygotowanym na tę okoliczność tortem – sam Pan Burmistrz roznosił wśród gości talerzyki z kawałkami ciasta.

   W holu Środowiskowego Centrum Aktywności można było podziwiać prace wykonane przez beneficjentów realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projekt grantowy „Klub otwartych drzwi”.

   Cieszy nas to, że gościom spodobało się to spotkanie, przyjęli je z aplauzem i co ciekawe podziękowań nie było końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chciałoby się więcej.  Radosne nastroje uczestników spowodowały w nas napływ energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Projekty unijne lub ministerialne, których adresatami są seniorzy, osoby niepełnosprawne cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością. Niewątpliwie są okazją do szeroko rozumianego włączenia się tych osób w życie społeczne, przeciwdziałają procesowi wykluczenia społecznego.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.552,85 zł.

                                                                                                                 Hanna Maciejewska


Klub otwartych drzwi

Przedstawiamy Państwu ostatni film zgłoszony na konkurs „Społeczne inicjatywy w kadrze LGD”
Tytuł: Klub otwartych drzwi
Grantobiorca: Gmina Miasto Chełmża/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
Kwota dofinansowania: 48.504,15 zł

FAJNIE JEST!

U nas się dzieje – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt ”Klub otwartych drzwi”. Zakończenie projektu, zgodnie z harmonogramem planowane jest na koniec listopada br. Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennej egzystencji. W ramach działalności Klubu odbywają się systematycznie zajęcia sportowe (uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, aerobik), obecnie w miesiącach sierpień – październik przeprowadzone zostały warsztaty z ekologii. Na pierwszych zajęciach, uczestnicy zapoznali się z podstawami zielarstwa i kosmetyki naturalnej, następnie wykonali wraz z prowadzącym zajęcia, peeling do ciała. Produktami końcowymi kolejnych zajęć były : sól do kąpieli, mydła glicerynowe, oliwa magnezowa, woskowe świece zapachowe oraz herbatka ziołowa.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się także zajęcia prowadzone przez dyplomowaną pielęgniarkę w zakresie edukacji zdrowotnej. W  tym czasie były poruszane bardzo ciekawe tematy :

  • Edukacja w nadciśnieniu tętniczym,
  • Opieka nad pacjentem w cukrzycy,
  • Zespoły bólowe kręgosłupa.

Ważne – każdy mógł zadawać pytania na nurtujące go tematy. Nad funkcjonowaniem Klubu czuwa zatrudniony animator, który organizuje beneficjentom wolny czas – inicjuje zabawę w gry planszowe, pomaga uczestnikom w asymilacji w nowym środowisku. Niewątpliwie w tym trudnym okresie pandemii dużym wsparciem dla grupy są spotkania z psychologiem.

Wszystkie zajęcia odbywają się  z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń sanitarnych.

Fotorelacja z zajęć w „Klubie otwartych drzwi” :


W dniu 7 lipca 2021 roku  beneficjenci  projektu „Klub otwartych drzwi” realizowanego przez MOPS w Chełmży byli w teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu na spektaklu pt. „Wyspa” w reżyserii Darii Kopiec. Premiera sztuki miała miejsce w marcu br. Z uwagi na dotychczasowe obostrzenia pandemiczne, dopiero teraz spektakl wystawiany jest dla  szerszej publiczności.

Super obsada, wszystkim bardzo się podobał spektakl, ciekawa inscenizacja, było trochę rozmyślań na temat własnego życia, dokonywanych wyborów.

Atrakcją także okazał się spacer zabytkowymi ulicami Torunia, spotkanie z „Kopernikiem” a także powrót do młodości, czyli obiad w słynnym niegdyś barze mlecznym „Małgośka”.

Głównym celem wyjazdu było promowanie aktywnego uczestnictwa seniorów w kulturze.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.552,85 zł.


Projekt grantowy pt: ,,Klub otwartych drzwi”.

Od 1 września 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub otwartych drzwi” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 4.11.2020 r projekt został czasowo zawieszony.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji 12 osób  niesamodzielnych, które ze względu stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez stworzenie Klubu otwartych drzwi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. Rekrutacja i promocja.
  2. Zajęcia prowadzone w formie wykładu z możliwością zadawania pytań:

– poradnictwo psychologiczne,

– zajęcia z dietetykiem,

– zajęcia prowadzone przez osobę w zakresie edukacji zdrowotnej (lekarz/pielęgniarka).

  1. Zajęcia praktyczne :

     –  zajęcia ruchowe z trenerem/  organizatorem zajęć sportowych.

     – zajęcia z edukacji komputerowej oraz nauka obsługi aplikacji służących komunikacji przez internet,

     – zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

     – zajęcia z ekologii.

  1. Zajęcia otwarte. W ramach tego działania zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

– gry i zabawy ćwiczące koncentracje i kreatywność,

– Międzynarodowy Dzień Seniora,

– wyjazd do Teatru im. W Horzycy w Toruniu,

– spotkanie świąteczne.

Planowane  efekty:

Planowane działania przyczynią się do:

– zagospodarowania czasu wolnego,

– zwiększenia aktywności uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym,

– zwiększenia dostępności do działań prozdrowotnych i edukacyjnych wśród uczestników projektu,

– zwiększenia aktywności fizycznej,

– tworzenia grup wsparcia których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,

– wymiany doświadczeń/udzielenie wsparcia w trudnościach życia codziennego między uczestnikami projektu.

Wartość  projektu:

51.057,00 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 48.504,15 zł.

Dofinansowanie projektu pt: ,,Klub otwartych drzwi” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Zuzanna Mrówczyńska

 (Koordynator)


Projekt grantowy pt: ,,Klub otwartych drzwi”. plakat

Projekt grantowy pt: ,,Klub otwartych drzwi”. tablica informayjna