Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży


Nowy przewodniczący Zespołu Interdyscyplinwarnego w Chełmży

Od 1 czerwca 2021 r. przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinwarnego w Chełmży została Monika Kania-Burak,
kontakt tel. 669506835, e-mail: kaniaburakm@mops.chelmza.pl


Plan awaryjny-jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

przemoc domowa

RPO jest zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej. Wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia. 

Rzecznik Praw Obywatelskich odbiera wiele alarmujących sygnałów dotyczących konsekwencji izolacji i kwarantanny dla poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą domową. Niepokojące są także doświadczenia innych państw. Potwierdzają one gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń przypadków przemocy domowej.

RPO zaapelował: „Razem powinniśmy stawić czoło temu problemowi. Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić.”

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Serdecznie dziękujęmy Organizacjom społecznym za pomoc w jego opracowaniu oraz wsparcie merytoryczne.

1. Osobisty plan awaryjny

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. 

Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet. 

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc! 

2. Obserwuj zachowania osoby agresywnej: 

To ważne, żeby wiedzieć, jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci. 

Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu – to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta. 

3. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo: 

Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy:

 • np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki,
 • naucz je numeru alarmowego,
 • porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni,
 • ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało,
 • upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby. 

4. Bezpieczne miejsce: 

Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie. 

Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia.

Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. 

Pod tym linkiem znajdziesz mapę, z oznaczeniami lokalnych organizacji i instytucji, które pomagają osobom doświadczającym przemocy. Jeśli nie znalazłaś na niej placówki w swojej okolicy, zadzwoń do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia telefony znajdziesz tutaj lub lokalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Skontaktuj się z nimi, zapytaj jak mogą Ci pomóc.  

5. Bądź przygotowany/a do ucieczki: 

Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać. Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:

 • Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty 
 • Leki 
 • Telefon 
 • Pieniądze/ karta płatnicza
 • Ładowarka
 • Numery ważnych telefonów 
 • Klucze do domu 
 • Obdukcje lekarskie (jeśli masz) 
 • Numery kont bankowych (zapisane)
 • Bielizna na zmianę 
 • Szczoteczka do zębów 
 • Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu)

6. W sytuacji zagrożenia: 

Nie uciekaj od dzieci! One także mogą być zagrożone. 

Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. 

Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią. 

Wzywaj pomocy: 997, 112. 

W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie.  

Jeśli musisz wzywać pomoc w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ! – co może okazać się skuteczniejsze.

Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej! 

7. Poznaj swoich sojuszników:

Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w Twoim domu.

Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy. Pomocne może się okazać ustalenie słowa awaryjnego – jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.  

Spróbuj wypełnić poniższą listę, osób do których możesz zadzwonić po wsparcie: 

 • Przyjaciel/ciółka
 • Osoba z rodziny
 • Dzielnicowy/a
 • Zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka
 • Zaprzyjaźniony sąsiad/ka
 • Kolega/koleżanka z pracy, któremu ufasz
 • Organizacja społeczna, która Ci pomoże
 • Lekarz/lekarka, który Cię zna
 • (Jeśli masz) Twój prawnik/prawniczka

Więcej szczegółowych informacji oraz przydatne numery telefonów znajdą Państwo w poradniku poniżej.

Zachęcamy również do zapoznania się z:

 • Poradnikiem Centrum Praw Kobiet „Jak uwolnić się z krzywdzącego związku” KLIK
 • Petycją Centrum Praw Kobiet o kompleksowe włączenie kwestii ochrony przed przemocą domową do rozwiązań prawnych regulujących działania w epidemii KLIK
 • Poradnikiem Funkdacji Feminoteka o sytuacji prawnej osób doświadczających przemocy domowej w czasach koronawirusa KLIK

Załączniki:


Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie mogą skorzystać  z poradnictwa:


– w siedzibie Biura Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00, telefon kontaktowy: 56 652-18-25;


– Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie telefon kontaktowy: 800- 154- 030, czynny codzienne od godz. 17.00 do 21.00;


– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl


Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Chełmży

w siedzibie MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Hallera 19

87-140 Chełmża

Kontakt: od poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

wtorek od 8.00 do 16.00

Tel: 56 675-24-69

ZARZĄDZENIE NR 9/SOR/19

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz z 2019 r. poz. 2500), art.6 ust.2 pkt 4 i art.9a ust. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz uchwały Nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży w składzie:

1. Hanna Maciejewska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży;

2. Małgorzata Domalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży;

3. Grażyna Indan-Pykno – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Toruniu I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i
Nieletnich;

4. Szymon Bartnik- Zastępca komendanta Komisariatu Policji w Chełmży;

5. Dorota Bazanowska – położna Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Chełmży;

6. Paulina Szreiber – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chełmży;

7. Karolina Brodzka – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży;

8. Beata Radtke – Zdrojewska – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży;

9. Anna Piphanz – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży;

10. Katarzyna Pawlikowska – pedagog szkolny, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej
Chełmży;

11. Beata Szczechowska – Szarleja – pedagog szkolny, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży;

12. Katarzyna Balcerzak – prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmży.

§ 3. Traci moc zmieniające zarządzenie Nr 120/MOPS/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży powoływane są grupy robocze, do których zadań należy w szczególności:

– opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

– monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem przemocy,

– dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Wskazane działania wykonywane są w szczególności poprzez:

– dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

– informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

– tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Głównym celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeśli doznajesz takich zachowań, powiadom

– Policję,

– Prokuraturę,

– MOPS lub inne instytucje, które udzielają pomocy ofiarom przemocy.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży: Paulina Szreiber, kontakt telefoniczny: 56 675-24-69

mail szreiberp@mops.chelmza.pl