Projekt „Klub otwartych drzwi edycja II”

logotypy_EFS-1-kolor

Projekt pt. „Klub otwartych drzwi – Edycja II realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja rozpoczyna się  01.01.2022r. do 31.01.2022r.

Okres  realizacji projektu:  01.01.2022 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest  do seniorów i osób niepełnosprawnych  oraz  niesamodzielnych, z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Miasto Chełmża, Papowo Biskupie.

Celem projektu  jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia i wiek(65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) oraz 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobą zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W trakcie  projektu, w ramach  odbywać się będą:

 • warsztaty z  komunikacji
 • spotkania  rękodzielnicze
 • warsztaty technologiczne
 • zajęcia ruchowo zdrowotne; gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i spotkania z pielęgniarką oraz zajęcia na basenie
 • warsztaty: Motyli Ogród
 • wycieczki oraz spacery z przewodnikiem
 • wspólne śpiewanie – biesiadowanie
 • wsparcie psychologa
 • Dzień Seniora na zakończenie projektu

PLANOWANE EFEKTY:

Wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości kontaktu,  pomagania i odpowiedzialności za innych mieszkańców wspólnoty. Uczestnicy zostaną ukierunkowani , wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei również po zakończeniu realizacji projektu.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Zamieszkanie na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem.
 2. Posiadanie statusu  osoby  zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub zaświadczeniem z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji.
 3. Brak udziału w projekcie grantowym „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”  potwierdzone oświadczeniem uczestnika.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

 1. Osoby po 65-tym roku życia – 5 pkt.
 2. Kobiety – 3 pkt.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Klub w swojej działalności, wzmocni proces integracji społecznej, wzmocni poczucie własnej  wartości,  zapewni bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet .

Miejsce realizacji projektu – Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

                                                               Ulica Hallera 19

Wartość projektu – 52650 tyś. zł

Wkład Funduszy Europejskich: – 50000 tyś. zł

Ilość miejsc:  12

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerami: 510 910  574 lub 566752469

Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu -MOPS w Chełmży ul. Hallera 19 lub pocztą(Wysyłka na prośbę zainteresowanej osoby).

Możliwość pobrania ze strony internetowej-

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania:

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: stacjonarnie(Biuro Projektu) lub pocztą na adres Biura.


Fotorelacja z zajęć w miesiącu lutym 2022 „Klubie otwartych drzwi – II edycja”

 • Komunikacja w grupie
 • Techniki pamięci
 • Techniki pamięci i Kącik Prasowy

Co słychać w „Klubie otwartych drzwi -II edycja”? – marzec 2022

 • Biesiady
 • Dietetyk – warsztaty kulinarne
 • Gimnastyka
 • Kącik Prasowy
 • Pielęgniarka
 • Rękodzielnicze
 • Spacery
 • Z psychologiem

„Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią” w Teatrze im. Wilama Horzycy

W środę 6 kwietnia,  uczestnicy projektu „Klub otwartych drzwi – Edycja II” wraz z animatorem, koordynatorem i wolontariuszem pojechali na wycieczkę do Torunia. 🦋🦋🦋Był spacer po pięknej toruńskiej starówce, dwudaniowy obiad oraz kawa i ciasto z lodami w klimatycznej restauracji, a na zakończenie wycieczki uczestnicy obejrzeli premierową sztukę „Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią” w Teatrze im. Wilama Horzycy.🎭🎼

Święta Wielkanocne – czas nadziei i pokoju

W dniu 14 kwietnia w ramach projektu „Klub otwartych drzwi – Edycja II” przy współpracy z partnerem lokalnym „Kwiaciarnia Barbara Wicherska” przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze, – „Przygotowanie stroików świątecznych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych” .

Zajęcia na basenie

W kwietniowe piątki seniorzy z projektu „Klub otwartych drzwi” – Edycja II, bardzo chętnie biorą udział w treningach na basenie. Pod opieką animatora i przy wsparciu instruktora, aktywnie spędzają czas w wodzie, by utrzymać organizm w dobrej kondycji.

Działamy … działamy, maj w pigułce

Projekt „Klub otwartych drzwi”- Edycja II realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50000,00.

🍀🌞🍀Podczas kilku ostatnich spotkań rękodzielniczych, uczestnicy projektu „Klub otwartych drzwi – edycja II”, ozdabiali drewniane chusteczniki oraz herbaciarki metodą decoupage.🎨🧑‍🎨

Oto kilka zdjęć, z prowadzonych przez nas spotkań, z pięknymi pracami uczestników.🌞🍀🌞

W ramach klubu odbywały się również inne zajęcia: ruchowe – uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, ćwiczenia gimnastyczne. Ciekawym wydarzeniem było utworzenie przed budynkiem MOPSu terenu zielonego, który zapoczątkował Motyli Ogród. Beneficjenci projektu z chęcią dbają o ten teren. Odbywały się też piesze wycieczki po nieznanych miejscach Chełmży.

Fotorelacja z zajęć.

DZIEŃ SENIORA W KLUBIE OTWARTYCH DRZWI !

logo projektu Województwo kujawsko-pomorskie

                 W dniu 7 lipca br.  beneficjenci projektu „Klub otwartych drzwi – edycja II” świetnie  bawili się na zorganizowanym przez MOPS w Chełmży spotkaniu z okazji Dnia Seniora.

   Co prawda Dzień Seniora obchodzimy dopiero 21 sierpnia (Narodowy Dzień Seniora) oraz 14 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora), ale to w żaden sposób nam nie przeszkadzało dobrze się bawić i korzystać z uroków wspólnej biesiady. Spotkanie to miało także czas podsumowania realizowanego przez MOPS projekt „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

Integracja …..Integracja ….. Integracja – uroczystość miała charakter spotkania mieszkańców naszej małej ojczyzny. Na imprezę zaproszeni zostali przedstawiciele Parafialnego Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmży, Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek Łozanki, uczestnicy poprzedniej edycji projektu „Klub otwartych drzwi”,  swoją obecnością uroczystość zaszczyciły także władze miasta z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży – Panem Januszem Kalinowskim, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Chełmży – Małgorzatą Polikowską i Zastępcą Burmistrza Miasta Chełmży – Panem Markiem Kufflem na czele, a także radni miasta radni miasta – Pani Krystyna Myszkowska oraz Pan Franciszek Kuczka W spotkaniu brała udział także Pani Marta Kruszczyńska – specjalistka ds. administracyjnych i obsługi projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z siedzibą  w Łysomicach.

   Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przywitał wszystkich gości i pokrótce opowiedział o samym projekcie, o jak ważnej idei zagospodarowywania przestrzeni publicznej dla seniorów. Następnie Panie z Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance – Agnieszka Matysek i Magdalena Kaśkiewicz przedstawiły projekcję przedstawiającą realizację projektu od samego początku. Natomiast radny miasta Chełmży – Pan Franciszek Kuczka – znany nauczyciel i społecznik, długoletni radny opowiedział o swoim nowym filmie – „Leon Czarliński ziemianin, działacz narodowy i społeczny”. Z ciekawością zaproszeni goście obejrzeli film, przedstawiający kawałek historii o lokalnym patriocie.     

Warto wspomnieć, że spotkanie odbyło się w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Miejsce organizacji nie było przypadkowe, gdyż te nowoczesne pomieszczenia, wraz z infrastrukturą komputerową zostały utworzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży z myślą o społeczności lokalnej.

   Zabawy było co nie miara –  nie zabrakło śmiechu, tańców, śpiewu i konkursów. Do tańca przygrywał profesjonalny zespół muzyczny i on też zabawiał gości, zaś Panie z Fundacji przygotowały różne konkursy i teleturnieje. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Piosenki z dawnych lat, wspólne ich śpiewanie pozwoliło wrócić do młodych lat. Organizatorzy zapewnili uczestnikom catering.

   Na półkach meblowych Środowiskowego Centrum Aktywności można było podziwiać prace wykonane przez beneficjentów realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projekt grantowy „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

   Cieszy nas to, że gościom spodobało się to spotkanie, przyjęli je z aplauzem i co ciekawe podziękowań nie było końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chciałoby się więcej.  Radosne nastroje uczestników spowodowały w nas napływ energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Projekty unijne lub ministerialne, których adresatami są seniorzy, osoby niepełnosprawne cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością. Niewątpliwie są okazją do szeroko rozumianego włączenia się tych osób w życie społeczne, przeciwdziałają procesowi wykluczenia społecznego.

MOPS w Chełmży składa serdeczne podziękowania swoim partnerom za aktywny udział w realizacji projektu grantowego – „Klub otwartych drzwi – edycja II”    :

– Pani Annie Kruszyk Prezes Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance,

– Pani Barbarze Wicherskiej  – właścicielce Kwiaciarni w Chełmży.          

  Gorące podziękowania płyną także do radnego Pana Franciszka Kuczki za projekcję na filmu historycznego o właścicielu Brąchnówka oraz Pani Danucie Białkowskiej – wolontariuszce w projekcie.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 52.650,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.650,00 zł.

logo Ziemia gotyku

Motyli Ogród naprawdę działa!

Motyle są urocze.

Dzięki nim ogród tętni życiem, jest piękniejszy i bardziej barwny, ale czy tylko o to nam chodzi?  Motyle to gatunki zwornikowe. Oznacza to, że po ich usunięciu ze środowiska załamuje się cały ekosystem. Dlatego musimy je chronić, bo są kluczowymi zapylaczami. Bez nich nasze warzywa, owoce i kwiaty nie mogłyby dawać plonów. Bez nich łańcuch troficzny zmieniłby się drastycznie. Inne gatunki zostałyby skazane na wyginięcie.

Czas pożegnań przyszedł czas!

W lipcu 2022 r. dobiegł koniec realizacji projektu grantowego „Klub otwartych dni – Edycja II”. Czas ten dla naszych Klubowiczów okazał się czasem wypełnionym różnymi atrakcyjnymi zajęciami, zorganizowanymi wycieczkami, spotkaniami ze specjalistami.  Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, Klub od początku trwania projektu, stał się miejscem poznawania nowych ludzi, nawiązywania przyjaźni, utrwalania dotychczasowych znajomości. Niewątpliwie do autorów tego sukcesu należy zaliczyć Panią Agnieszkę Matysek, animatora w projekcie – za co serdecznie dziękujemy.