Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności kwiecień 2021

Powiększ obrazPlakta wydawka CARITAS

INFORMACJA

Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD. Dystrybucja odbędzie się:

14.04.2021 r. – ŚRODA od A do Ł
w godz. od 9.00 do 13.00
15.04.2021 r. – CZWARTEK od M do Ż
w godz. od 9.00 do 13.00

Do odbioru żywności upoważnione są osoby wcześniej zakwalifikowane przez MOPS.
Należy posiadać dokument tożsamości oraz obowiązkowo maseczki ochronne.
Miejsce odbioru żywności:
Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży, ul. Polna 20.