Termin wypłat kwiecień 2021

Powiększ obrazkartka z kalendarza

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuję harmonogram wypłat świadczeń zaplanowany na kwiecień 2021r.

ZASIŁKI STAŁE

16.04.2021 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

20.04.2021 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

14.04.2021 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.04.2021 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

15.04.2021 r.

DOŻYWIANIE