Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2023

WARSZTATY  „SUPERMOCNA RODZINA” !

Na przełomie października i listopada 2023 roku w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży zorganizowane były warsztaty pt. „Supermocna rodzina”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów był współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej . Projekt przebiegał pod hasłem :  „Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko”.

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców zamieszkujących Miasto Chełmżę. W trakcie trwania warsztatów nie brakowało zajęć dla rodziców, podczas których organizatorzy starali się im okazać dużo wsparcia  i przekazać narzędzia do polepszenia komunikacji z dziećmi. Wsparciem objętych zostało 16 rodzin z Chełmży.

Główne działania:

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców to: komunikacja bez przemocy w rodzinie, elementy szkoły rodzica, rozwój interpersonalny, bezpieczeństwo w sieci, jak wspierać  i motywować dziecko, domowe zasady ekranowe,

Zakres tematyczny warsztatów dla dzieci to: poznawanie i nauka kontroli emocji, nauka wyznaczania granic i dbania o granice, czym jest poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, czym jest motywacja i jak się motywować w nauce, domowe zasady ekranowe, bezpieczeństwo w sieci i in.

W rekrutacji uczestników do ww. projektu brała udział Pani Dominika Wyczółkowska, która jest  asystentem rodziny w  MOPS-ie w Chełmży. Pani Dominika zaangażowała się również w organizację spotkań.

Termin wypłat listopad 2023 r.

Więcej o: Termin wypłat listopad 2023 r.

ZASIŁKI STAŁE

13.11.2023 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

14.11.2023 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

27.11.2023 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27.11.2023 r.BEZPIECZNY INTERNET DLA NASZYCH DZIECI

W dniu 24.10.2023 roku asystent rodziny zaprosił rodziców na spotkanie edukacyjne, dotyczące bezpiecznego Internetu – a szczególnie zadań i odpowiedzialności rodziców za bezpieczne korzystanie przez ich dzieci z komputera, telefonu, a w tym social mediów, oraz wszelkich aktywności w Internecie.

Podczas spotkania asystent rodziny pokazywał rodzicom materiały edukacyjne udostępnione przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”, która od lat specjalizuje się w zasadach bezpiecznego Internetu, tworzy poradniki oraz e-learning dla rodziców.

Asystent pokazał rodzicom programy:

  • „Sieciaki”
  • „Uważni rodzice”
  • „3…2…1…Internet”
  • „Owce w sieci”.

Rodzice poznali domowe zasady ekranowe oraz konkretne zasady bezpieczeństwa w Internecie swoich dzieci.

Do góry

Skip to content