Województwo Kujawsko – Pomorskie jest piękne!

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży kończy realizację projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  Jednym z zaplanowanych zadań na koniec trwania projektu  była organizacja w dniu 24 września br.  wyjazdu integracyjnego do Grudziądza. Beneficjenci projektu wraz z dziećmi bawili się w Miasteczku Westernowym MEGAPARK.

Miasteczko Westernowe Kansas City położone w centrum MEGAPARKU jest wspaniałym miejscem dla wszystkich odkrywców spragnionych przygód rodem z Dzikiego Zachodu. Miasteczko jest największym i najstarszym Miasteczkiem Westernowym w Polsce i najważniejszą częścią Mega Parku – Rodzinnego Centrum Edukacji i Rozrywki.  Uczestnicy wycieczki obejrzeli popisy jazdy kaskaderskiej i dżygitowej, tresurę koni, jazdę w stylu western, pełne humoru niepowtarzalne scenki z życia kowboi. Aby móc przez długi czas wspominać chwile spędzone w parku, nasi wycieczkowicze  mogli sobie zrobić zdjęcia w Foto studio. Oczywiście nie mogło zabraknąć ” sklepu kolonialnego ” z artykułami wielobranżowymi. Organizatorzy wycieczki zapewnili uczestnikom ciepły posiłek.

    Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Uczestnicy projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” otrzymali kompleksowe wsparcie, mające na celu ich aktywizację zawodową, który przyczyni się do zapobiegania wśród tej grupy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekt ten zakładał aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży. Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo.

W ramach projektu odbywały się też specjalistyczne zajęcia dla rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz, w których dzieci wykazywały problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W trakcie trwania projektu funkcjonowały 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe.

Fotorelacja z wyjazdu: