Termin wypłat wrzesień 2022 r.

Powiększ obrazkartka z kalendarza

ZASIŁKI STAŁE

21.09.2022r.

ZASIŁKI OKRESOWE

23.09.2022r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

23.09.2022r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.09.2022r.

DODATEK OSŁONOWY

DOŻYWIANIE