Termin wypłat maj 2022 r.

Powiększ obrazkartka z kalendarza

ZASIŁKI STAŁE

12.05.2022 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

13.05.2022 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

23.05.2022 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25.05.2022 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

19.05.2022 r.

DODATEK OSŁONOWY

DOŻYWIANIE