PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU

Powiększ obrazWspieraj seniora infolinia 22 505 11 11

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, do dnia 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid – 19.  Usługa wsparcia, podobnie jak w roku 2020 polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

– osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

– w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

pod numer telefonu 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży pod numerem telefonu 56-675-30-18, 56-675-24-69, 600-398-639 w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00, wtorek- 8.00 – 16.00 ).