Program Asystent Rodziny na 2022 rok

Powiększ obrazProgram Asystent Rodziny 2022

Gmina Miasta Chełmża otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3.000,00 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

Celem dotacji jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny.

Okres realizacji zadania: 18 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.  

Dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 3.000,00 zł.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.