Program Asystent Rodziny na 2021 rok

Powiększ obrazProgram Asystent Rodziny na 2021

Gmina Miasto Chełmża otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Celem dotacji jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który współpracuje z 15 rodzinami.

Okres realizacji zadania: 22 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  

Dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Program Asystent Rodziny na 2021 rok