Pomoc w formie posiłku w szkole/przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy/Пільги від соціальної допомоги – харчування дітей у школі / садку

Powiększ obraz

Obywatele Ukrainy, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych są w Polsce od 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Jedną z nich jest posiłek dla dzieci w szkole/przedszkolu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby objęte ustawą, które wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r. mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ważnym warunkiem ubiegania się o pomoc z obszaru pomocy społecznej jest fakt zamieszkiwania na terenie gminy miasta Chełmża, tylko tym osobom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży może udzielić pomocy, zgodnie z właściwością miejscową.

Pomoc w formie posiłku w szkole/przedszkolu będzie przyznawana na okres 2 miesięcy bez decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.

W przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu będzie wydawana decyzja administracyjna i konieczne jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W celu uzyskania pomocy prosimy o dostarczenie wypełnionych następujących dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Generała Józefa Hallera 19.

  • Wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłków,
  • Posiadanie do wglądu dowodu tożsamości osoby składającej wniosek,
  • Posiadanie zaświadczeń z numerami PESEL (dzieci, rodziców/ opiekunów tymczasowych),

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod

nr telefonu (56) 6752469 wew. 40 lub 35 w następujących godzinach:

  • poniedziałek  – piątku 7.00-15.00,
  • wtorek  8.00 – 16.00.