Aktualności

Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Więcej o: Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Informujemy, że od dnia 17.05.2021r. do 30.05.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Miasto Chełmża) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Więcej „Kujawsko-Pomorska Telelopieka”

Do góry

Skip to content