Aktualności

Na pomoc Ukrainie!

Więcej o: Na pomoc Ukrainie!

Na pomoc Ukrainie!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Więcej „Na pomoc Ukrainie!”

FERIE ZIMOWE  W ”KLUBIE MŁODZIEŻOWYM – RÓWNE SZANSE”!

Więcej o: FERIE ZIMOWE  W ”KLUBIE MŁODZIEŻOWYM – RÓWNE SZANSE”!

Od września 2021 roku  realizowany jest w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży projekt pt. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, na którego dofinansowanie   w kwocie 38.665 zł. Miasto Chełmża pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.

Więcej „FERIE ZIMOWE  W ”KLUBIE MŁODZIEŻOWYM – RÓWNE SZANSE”!”

Projekt ”Klub otwartych drzwi” – Edycja II

Więcej o: Projekt ”Klub otwartych drzwi” –  Edycja II
plakat ” projektu Klub otwartych drzwi”   Edycja II

Projekt pt. „Klub otwartych drzwi” – Edycja II realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do góry

Skip to content