Aktualności

Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Więcej o: Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Informujemy, że od dnia 17.05.2021r. do 30.05.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Miasto Chełmża) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Więcej „Kujawsko-Pomorska Telelopieka”

Wznowiono działalność Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chełmży

Więcej o: Wznowiono działalność Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chełmży

Logo fundacji DIES MEI

Ofiarom przestępstw, ich najbliższym oraz świadkom świadczymy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną.


Zachęcamy do kontaktu:


➢ osoby dotknięte przemocą domową, niealimentacją;
➢ ofiary gwałtu, pobicia, rozboju, stalkingu, mobbingu
➢ osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym
➢ ofiary oszustwa, kradzieży


Szczegółowe informacje dostępne są w puntach:


1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu
ul. Mickiewicza 49/49a; czynny :

Poniedziałek – Środa; godz. 8:30 – 15:30
Czwartek – Piątek; godz. 13:00 – 20:00
Sobota; godz. 10:00-14:00


2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chełmży
ul. Tumska 12; czynny:


Czwartek; godz. 11:30 – 15:30

Kontakt telefoniczny: 663 – 495 – 597

Strona internetowa: http://diesmei.pl/osrodki-pomocy
https://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU

Więcej o: PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, do dnia 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid – 19.  Usługa wsparcia, podobnie jak w roku 2020 polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Więcej „PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU”

Do góry

Skip to content