Aktualności

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU

Więcej o: PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, do dnia 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid – 19.  Usługa wsparcia, podobnie jak w roku 2020 polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Więcej „PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W 2021 ROKU”

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2021

Więcej o: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Masz orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) i potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2021”

Do góry

Skip to content