Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Powiększ obrazlogo programu teleopieka

Potrzebujesz wsparcia w czynnościach dnia codziennego? A może znasz osobę, dla której takie wsparcie będzie przydatne? Zapraszamy do kontaktu.

Województwo Kujawsko – Pomorskie realizuje projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska
Teleopieka”, w ramach którego jednym z elementów jest świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej
i wolontariatu opiekunczego czyli wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach
domowych i życiowych, w szczególności:
➢ pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
➢ pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
➢ pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
➢ pomoc w praniu odzieży i bielizny;
➢ pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie
się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
➢ informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach
kryzysowych;
➢ odwiedziny w szpitalu.
Z usług w ramach naszego Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa
kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie,
które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
w czynnościach dnia codziennego.

Pliki do pobrania:

Skontaktuj się z nami:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
ul. Gen. J. Hallera 19
tel: 56 675 24 69 w 44.
email: worytkoa@mops.chelmza.pl