Harmonogram wypłat świadczeń – listopad 2021

Powiększ obrazkartka z kalendarza

ZASIŁKI STAŁE

19.11.2021 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

22.11.2021 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

19.11.2021 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.11.2021 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

12.11.2021 r.

DOŻYWIANIE